Instagram

@nutribulletpolska
 Oficjalna polska strona NutriBullet - urządzenie, które przywraca witalność i energię! 🍌🍓🍹

Regulamin

ZASADY SPRZEDAŻY

1. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość

Pobierz plik TUTAJ

2. Reklamacje

Formularz reklamacyjny możesz pobrać TUTAJ.

 

ZASADY SPRZEDAŻY

1. Informacje o towarach

Wszystkie produkty dostępne w NutriBullet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie, zgodnie z przepisami wprowadzone na rynek polski.

2. Odbiór zamówienia

2.1. Składając zamówienie na stronie NutriBullet.pl od poniedziałku do piątku do godziny 10:00, przesyłka zostanie skompletowana (tylko w przypadku, gdy wszystkie produkty znajdują się na stanie magazynowym) oraz przekazana kurierowi jeszcze tego samego dnia. Kurier ma 24 godziny na dostarczenie przesyłki do Klienta.

2.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. Należy pamiętać, aby przy odbiorze produktu od kuriera obejrzeć go i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń (zarysowań, wgnieceń, otarć). Pomoże w tym kurier dostarczający przesyłkę, którego obowiązkiem jest upewnienie się, że wydawany produkt jest w dobrym stanie. Pracownik dostarczający zamówienia może wydać produkt tylko wtedy, gdy jego stan jest akceptowany przez kupującego. W razie stwierdzenia uszkodzeń prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez odbierającego przesyłkę w ciągu 7 dni powoduje, że wygasają jego roszczenia. Razem z produktem Klient otrzymuje instrukcję obsługi, oświadczenie gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające zakup produktu.

3. Prawo odstąpienia

W przypadku chęci odstąpienia od umowy uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Od zawartej umowy można odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu. W takiej sytuacji należy poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza (wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się wewnątrz przesyłki oraz na stronie internetowej pod adresem www.topshop.pl). W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot produktu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie ze zdaniem powyżej. Należy odesłać produkt w stanie nierozpakowanym, chyba że było to konieczne do sprawdzenia jakości lub ustalenia, czy Klient zakupił produkt we właściwym rozmiarze. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi kupujący. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej z dnia 25.12.2014 roku wysokość kosztów nadania paczki pocztowej szacowana jest maksymalnie na kwotę 24 zł. Zalecamy wysyłać towar za pośrednictwem Poczty Polskiej najtańszą paczką pocztową wraz z potwierdzeniem nadania. Rzeczy których nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, Sprzedawca zobowiązuje się odebrać od kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tej sytuacji uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Produkt należy odesłać na adres: Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza lub zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Mango (lokalizacje sklepów dostępne na stronie internetowej pod adresem www.nutribullet.pl/sklepy-stacjonarne). Sprzedający dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny oraz kosztów wysyłki towaru do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że, Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Formularz reklamacyjny możesz pobrać TUTAJ.

4. Wymiana produktu

W przypadku chęci wymiany rozmiaru uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Aby dokonać wymiany produktu, który jest oferowany przez Sprzedającego w różnych rozmiarach (odzież oraz obuwie) produkt należy odesłać na adres: Studio Moderna Polska Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza lub zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Mango (lokalizacje sklepów dostępne na stronie internetowej pod adresem www.nutribullet.pl/sklepy-stacjonarne). Zalecamy wysyłać towar za pośrednictwem Poczty Polskiej najtańszą paczką pocztową wraz z potwierdzeniem nadania. W takiej sytuacji, wymiana będzie możliwa tylko w przypadku, gdy rozpakowany produkt nie nosi śladów użytkowania. Koszt opakowania oraz odesłania produktu ponosi kupujący. Po dokonaniu wymiany produktu na inny rozmiar produkt nie podlega dalszej wymianie. Z niniejszego uprawnienia można skorzystać jedynie w 14 dni od dnia zakupu. Wymieniony produkt zostanie wysłany do Klienta kurierem na koszt Sprzedawcy.

5. Reklamacje

Pisemne reklamacje zawierające opis przyczyn reklamacji należy kierować na adres wskazany poniżej wraz z kopią potwierdzenia zamówienia lub faktury jeżeli była wystawiona oraz reklamowanym produktem zapakowanym w sposób chroniący go przed uszkodzeniami w trakcie transportu. W opisie reklamacji należy również wskazać sposób ewentualnego zwrotu zapłaty za produkt: Zwrot bezpośrednio na rachunek bankowy klienta (wymagane podanie numeru rachunku bankowego oraz pełnej nazwy banku prowadzącego rachunek), zwrot za pośrednictwem sieci oddziałów banku PEKAO SA (wymagane podanie numeru PESEL) lub zwrot przekazem pocztowym realizowanym przez Pocztę Polską. W celu skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji prosimy wybrać jedną ze wskazanych poniżej.

6. Ceny przesyłki i towarów

6.1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu NutriBullet.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego potwierdzenia.

6.3. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

6.4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia.

6.5. Ceny przesyłek są ustalone i zależą od gabarytów zamówionego produktu - 19,90 PLN lub 29,90 PLN

7. Kupony rabatowe

7.1. Kupony rabatowe dodawane są tylko do produktu najwyższej wartości, znajdującego się w koszyku Klienta z wyłączeniem Kart Klubowych.

7.2. Kupony rabatowe obejmują jedynie produkty w cenach regularnych. Nie obejmują natomiast produktów już przecenionych.

7.3. Przyznane kupony rabatowe nie łączą się z ofertami specjalnymi, oraz innymi kuponami i rabatami.

8. Formy płatności

8.1. Klienci sklepu NutriBullet.pl mogą korzystać z następujących sposobów płatności:

  • przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.pl, przesyłka realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • płatność przy odbiorze - płatność za towar w momencie odbioru przesyłki u kuriera
  • płatność ratalna - możliwość zakupów w systemie ratalnym od 3 do 36 rat, usługa za pomocą Credit Agricole Polska S.A.
  • płatność kartami kredytowymi

9. Polityka prywatności

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa w celach:

  • uczestnictwa w programie lojalnościowym 'Klub 5',
  • marketingowych
  • na otrzymywanie, na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowej.

Oświadczając, że dane osobowe podaje dobrowolnie. Posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Oświadczenie gwarancyjne

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne reguluje uprawnienia stron w zakresie stwierdzenia wad i usterek oraz sposobu i terminu ich usuwania, w tym ewentualnych konsekwencji finansowych. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 512 54 00. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Odmienny niż powyższy termin obowiązywania gwarancji (jeśli takowy gwarantuje Sprzedawca) zostanie zawarty w postaci dodatkowego dokumentu dołączonego do przesyłki. W przypadku wykupienia przez Klienta usługi „przedłużona gwarancja”- gwarant zobowiązuje się zawrzeć w przesyłce dodatkowy dokument o tym informujący. Podstawą gwarancji jest potwierdzenie zamówienia lub faktura, o ile była wystawiona. Obowiązkiem
dystrybutora w ramach gwarancji jest w szczególności bezpłatna naprawa lub wymiana rzeczy bądź zwrot zapłaconej ceny, o ile wady ujawnią się w ciągu okresu obowiązywania gwarancji. Uprawniony do skorzystania z gwarancji zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć reklamowane urządzenie na adres gwaranta:

Studio Moderna Polska Sp. z o.o.

ul. Roździeńskiego 12,

41-306 Dąbrowa Górnicza

lub zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Mango

(lokalizacje sklepów dostępne na stronie internetowej pod adresem www.nutribullet.pl/sklepy-stacjonarne).


Prosimy dołączyć do paczki wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dokładnym opisem zaistniałej usterki (wady). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jak i wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez kupującego. Gwarant dostarcza rzecz na swój koszt do miejsca, w którym została kupującemu wydana. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest posiadanie sprzętu kompletnego w oryginalnych opakowaniach. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione oraz korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z załączoną instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

11. Informacje o przedsiębiorcy:

Dystrybutor produktu na Polskę: Studio Moderna Polska Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 181026.

12. Dane osobowe
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cybernetyki 9 (02 – 677 Warszawa), z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: reklamacje@topshop.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail RODO@studio-moderna.com.


Dane podane w formularzu reklamacyjnym przetwarzamy w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji reklamacji. Państwa dane będą przez nas przetwarzane do momentu wygaśnięcia wszelkich obowiązków prawnych wynikających ze złożonej reklamacji.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do żądania od administratora (STUDIO MODERNA POLSKA SP. z O. O.) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Państwa danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firma kurierska, bank, Poczta Polska, firma obsługująca magazyn Studio Moderna Polska.

Kontakt :

Studio Moderna Polska sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
Ul. Roździeńskiego 12
41-306 Dąbrowa Górnicza
tel.: 22 512 54 00
e-mail: reklamacje@topshop.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl