Instagram

@nutribulletpolska
 Oficjalna polska strona NutriBullet - urządzenie, które przywraca witalność i energię! 🍌🍓🍹

Regulamin promocji "Happy Hours 2019"

REGULAMIN PROMOCJI „HAPPY HOURS 2019”

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Promocja pod nazwą „Happy Hours 2019” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
  • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Happy Hours 2019”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

 

 1. Czas trwania Promocji
  1. Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniach od 20 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. w godz. 9.00 – 24.00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepów online mango.pl, www.topshop.pl., www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.walkmaxx.pl, www.nutribullet.pl
  2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
   z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronach internetowych: mango.pl, www.topshop.pl., www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.walkmaxx.pl, www.nutribullet.pL.
  3. Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.
 1. Zasady Promocji
  1. Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne w ofercie Organizatora we wszystkich kanałach sprzedaży.
  2. Oferta ważna w okresie trwania promocji lub do wyczerpania stanów magazynowych.
  3. Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2.1, Uczestnik otrzymuje dodatkowy rabat na cały dostępny asortyment. Wysokość rabatu uzależniona jest od godziny zakupu:
   1. uczestnik dokonując zakupu w godzinach 9.00 - 12.00 otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 15% na cały dostępny asortyment,
   2. uczestnik dokonując zakupu w godzinach 12.01 -18.00 otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 10% na cały dostępny asortyment,
   3. uczestnik dokonując zakupu w godzinach 18.01-24.00 otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 5% na cały dostępny asortyment.
  4. Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: mango.pl, www.topshop.pl., www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.walkmaxx.pl, www.nutribullet.pl w sklepach stacjonarnych Mango, za pośrednictwem infolinii oraz drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii oraz na kanale Mango TV.
  5. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  6. Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  7. Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
  8. Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
  9. Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Promocji
  1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   1. Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   2. W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.). 
 2. Reklamacje
  1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
   z dopiskiem „Happy Hours 2019” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl